Kemisk känslighet, larm till alla!

MCS_1Kemisk känslighet är en fysisk verklighet som vårt samhälle hittills inte velat kännas vid men jag tror, nej jag vet att snart så blir vi så många världen över att vår sjukdom kommer att erkännas. Ordet ”känslighet” innebär att små exponeringar leder till stora problem. De 90 000 kemikalier som cirkulerar i vår moderna värld tycks vara orsaken till betydligt fler problem för människor än vad som normalt redovisas.
Kemiskt känsliga personer reagerar även på mycket små kemiska exponeringar. De lider av olika symtom, som varierar i intensitet från att vara tillfälligt obehagligt till  permanenta. Alltför ofta är dessa villkor okända eftersom det successivt leder till dålig hälsa, nedsatt aktivitet på arbetsmarknaden och i förlängningen reducerad eller ingen arbetskapacitet alls.

MCS_2Färska beräkningar tyder på att kemisk känslighet, dvs hyperreaktivitet till olika miljöfaktorer drabbar ungefär 10-15% av den amerikanska befolkningen. Här i Sverige beräknar man att ca 6,3% har denna känslighet och antalet lär växa om inget görs mot all denna exponering av otaliga miljögifter.
Man tror att vi, nutida kemiskt känsliga,  ”kanariefåglar i en kolgruva”, har en viktig läxa att lära ut, om nu någon skulle lyssna, – nämligen att vi är varningssignaler för förgiftning av hela vår befolkning av de talrika konstgjorda kemiska föroreningar som vi ständigt utsätts för.

Regeringens satsning på giftfri vardagsmiljö.