Doftöverkänslig och diskriminerad

Det är inte lätt att ha ett funktionshinder och absolut inte ett osynligt sådant. Vi som är doft- och kemikalieöverkänsliga blir ofta utsatta för allehanda dofter i vår miljö. Allra värst är det när vi t o m blir trakasserade och misstrodda när vi är på besök i vården och en läkare/sköterska eller annan vårdpersonal inte tror på att vi är känsliga utan kommer in och har dofter på sig fastän man hela tiden har påtalat -jag blir sjuk av dina dofter, och sedan fått rusa hem utan att kunna få den hjälp man sökte för.
Även avsaknad av tillgänglighet är diskriminerande. Alla ska bl a kunna besöka en myndighet och även arbeta på den. Därför är det viktigt att tänka på vilka behov personer med olika funktions-nedsättningar har när man ser över och planerar verksamhet, det vill säga att alla har ett funktionshindersperspektiv.

Från nlt.se kan man läsa om en skolelev som blivit utsatt för trakasserier och mobbning av andra elever som medvetet sprutat parfym på henne. Detta menar Astma- och AllergiförbundetOmbudsmannabloggen, att sådana fall av diskriminering p g a funktionshinder måste anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, så att personer oavsett funktionshinder kan leva ett liv utan diskriminering eller kränkning.

Så nu är det dags för oss att anmäla till DO, för visst har just DU känt dig diskriminerad! Skriv!