Den försvinnande mannen – The Disappearing Male

”Vi genomför omfattande toxikologiska experiment där våra barn och våra barnbarn är försökspersoner.” Dr Herbert Needleman

The Disappearing Male handlar om en av de viktigaste och minst omskrivna frågorna, den om den mänskliga arten: Det giftiga hotet mot det manliga reproduktiva systemet.

kemikalierDe senaste decennierna har vi sett en stadig och dramatisk ökning av antalet pojkar och unga män som lider av genitala missbildningar, lågt spermieantal, spermieavvikelser och testikelcancer. Numera har pojkar en mycket större risk att drabbas av ADHD, autism, Tourettes syndrom, cerebral pares och dyslexi.

The Disappearing Male tar en nära och störande titt på vad många läkare och forskare nu misstänker är ansvariga för många av dessa problem; en klass av vanliga kemikalier som finns överallt i vår värld; bl a bisfenol A och ftalater.

Dessa kemikalier återfinns i allt från schampo, solglasögon, kött och mejeriprodukter, mattor, kosmetika och nappflaskor, de kallas ”hormonhärmande”eller ”endokrinstörande” kemikalier och de kan vara på väg att skada de mest grundläggande byggstenarna i människans utveckling.

Vad är endokrinstörande ämnen?
Det endokrina systemet består av en uppsättning körtlar (t.ex. sköldkörteln, könskörtlarna och binjurarna) och de hormoner som körtlarna utsöndrar (tyroxin, östrogen, testosteron och adrenalin). Det endokrina systemet medverkar till att styra utveckling, tillväxt, fortplantning och beteende hos djur och människor. Hormonerna är signalmolekyler som förflyttar sig genom blodomloppet och framkallar reaktioner i andra delar av kroppen. Man tror att endokrinstörande ämnen kan rubba funktionen hos detta komplexa system på minst tre olika sätt:

* Genom att imitera funktionen hos naturligt producerade hormoner såsom östrogen eller testosteron och därmed framkalla liknande kemiska reaktioner i kroppen.

* Genom att blockera receptorerna i cellerna som är hormonmottagare (hormonreceptorer) och på så sätt förhindra de normala hormonernas funktion.

* Genom att påverka hormonernas syntes, transport, metabolism och utsöndring och på så sätt ändra de naturliga hormonernas halter.

Se filmen The Disappearing Male. Filmen handlar om en av de viktigaste, och minst omskrivna, frågor om den mänskliga arten: det giftiga hotet mot det manliga reproduktiva systemet En väldigt intressant dokumentär i ämnet fertilitet and vår miljö. Kvaliteten på spermierna är på tillbakagång. 85% av sperma som produceras av en frisk man är DNA-skadad. Skadade spermier har kopplats till en 300%-ig ökning av testikelcancer – en form av cancer som drabbar unga män i 20-30 års åldern. Nu vaknar fler och fler länder runt om i världen och förbjuder Bisfenol A, en hormonhämmande kemikalie, men det kanske redan är för sent för mänskligheten?