Strunta i att färga håret!

Det finns olika typer av hårfärgningsmedel som kan delas in i tre kategorier efter hur hållbar färgen är:

  • temporära – toningar
  • halvpermanenta – intensiv toning, supertoning, oxidationsfärg
  • permanenta – oxidationsfärg

VarningstriangelHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på barn under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret om
– du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,
– du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,
– du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Läkemedelsverket vill avråda konsumenter från att göra de egna tester på huden som en del tillverkare föreslår, eftersom hudexperter anser att tillförlitligheten är osäker och att hälsorisker med denna typ av tester inte är klarlagda.

Den nya varningstexten kommer att införas successivt på förpackningarna och under en tid kommer man att kunna köpa produkter med både den gamla och nya märkningen. Den äldre märkningen tillåts fram till november 2012, men det är viktigt att notera att produkter med den gamla märkningen medför samma risk för allergiska reaktioner. Märkningen gäller alla produkter som innehåller ett eller flera ämnen från en grupp med ett femtiotal ämnen.

Det finns en hel del nyttigheter att ta del av hos Läkemedelsverket och hos huddoctor.com vad gäller hårfärgningsmedel och allt vad dessa innehåller.

Jag skrev ett mejl till ett företag som saluför hårfärgningsmedel och frågade om det fanns någon möjlighet att använda deras produkter fastän man var doft- och kemikalieöverkänslig (visste ju redan svaret) men tänkte att de skulle få veta att vi finns. Svaret jag fick lyder: ”Är du överkänsliig för parfym och kemikalier så avråder vi bestämt från att du färgar håret med dessa produkter”.