Rökfria miljöer önskas!

cigaretter-i-ett-askfat.jpgSocialdepartementet har beslutat att ge Statens Folkhälsoinstitut i uppdrag att utreda om tobakslagen ska utökas med fler rökfria miljöer! I New York är det redan förbjudet att röka i parker och vill du se inslaget, kolla här på Aktuellt. (Inslaget börjar vid 2:45). Debattera gärna och skriv i Kommentarer här på doftfri-sidan vad du tycker!
Förslaget är okej men vad händer barn i vars familjer där det röks för jämnan? Jag anser att det borde vara helt förbjudet att röka i närheten av barn, ute- som inomhusmiljöer! Placering av askkoppar utanför vårdinrättningar precis utanför entréer borde inte finnas samt en skylt väl synligt placerad: Här får du inte stå och röka!

Cigarettrök innehåller tjära som består av 4000 skadliga kemikalier bland vilka 60 är kända för att vara cancerframkallande. Några av dessa ämnen orsakar hjärt-och lungsjukdomar, och alla sådana hälsotillstånd kan kosta ditt liv. Några av de kemikalier som finns i cigarettrök är:

  • Cyanid
  • Bensen
  • Formaldehyd
  • Metanol (träsprit)
  • Acetylen (bränsle som används i svetspistoler)
  • Ammoniak

Röken innehåller också giftiga gaser som kolmonoxid och kväveoxid. Den ingrediens som ger önskad effekt är nikotin, ett beroendeframkallande drog. Cigarettrök innehåller små mängder av radioaktivt material samt (hur mycket beror på jorden i tobaksplantor odlats i och använt gödningsmedel), som vid inandning i lungorna och detta fungerar som en annan viktig faktor för att drabbas med lungcancer.