Tobaksfria dagen 2011

No tobaccoWHO har utsett 31 maj till Tobaksfria dagen, för att uppmärksamma tobaksfrågan extra mycket. I år sätts fokus på det internationellt viktigaste dokumentet för att hejda ökningen av tobaksrelaterade dödsfall – Tobakskonventionen.

I år dör 5 miljoner människor i världen, varav 6 400 personer i Sverige, av tobaksrelaterade sjukdomar, som exempelvis lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL. Världshälsoorganisationen spår att antalet ökar till 8 miljoner dödsfall år 2030.

Bevare dig själv och din omgivning från allt vad tobak heter. Gör ett bättre val – strunta i tobak och gör dig fri!