Marschen 2011

banner_2011Jaha, så var det dags igen, Marschen för tillgänglighet.
Lördagen den 4 juni samlas människor till marsch på 32 orter i Sverige. Trots 20 år av utredningar blev inte otillgänglighet diskrimineringsgrund i den diskrimineringslag som började gälla vid årsskiftet 2009. Gå in och läs mera här. Om jag hade haft orkat och kunnat skulle jag ha tagit på mig min andningsmask med kolfilter och kört till Göteborg och marscherat för oss, Doft- och Kemikalieöverkänsliga. Önsketänkande!
Sedan mer än tio år finns en förordning (2001:526) *som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på myndigheten och att besöka den. Handisam är den myndighet som samordnar funktionshinderspolitiken. På denna hemsida kan du läsa t ex att myndigheter missar tillgänglighetsmålen, vilket är bedrövligt, rent ut sagt!

* Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken