Studenten 2011

StudentmössaSjung om studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtan med friska slag, och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än,
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!

Grattis mina härliga barnbarn Alexander o Rebecca till studentexamen idag!