Valmöjlighet

Är det en rättighet att alltid få välja, även när vi vet att någon plågas av vårt val? Oavsett hur vi ser på rätten att få välja, vare sig det gäller parfymerat eller oparfymerat, har vi bara exakt två möjligheter; blunda och fortsätta som vanligt eller bestämma oss för att förändra.

Vi behöver fråga oss vad det betyder att det finns en hel industri som ber om dina och andra människors pengar och att den använder omskrivningar av verkligheten för att få människor att fortsätta konsumera och att få vara ”FRÄSCH”. Vad innebär det att vara ”fräsch”?
Fräsch tycks man endast vara om man använder parfymerade produkter, enligt reklamen, och alltför många går på denna reklam. Jag har läst så många bloggar från unga, vackra kvinnor och i deras värld ingår det per automatik att vara fräsch = använda parfymerade produkter för sig själva och för sina barn. Även männen har numera anammat denna ”fräschhet” och är en kassako för parfym- och kemikalieindustrin. De har aldrig tänkt tanken att i dessa parfymerade produkter ingår det en massa farliga kemikalier, som i sin förlängning skadar människor, djur och natur. Många tror att ren tvätt = parfymerat tvätt- och sköljmedel! Helt vansinnigt. Jag tror aldrig de fått chansen att verkligen få lukta på ren tvätt, dvs tvättad med parfymfritt tvättmedel och om man tål (pollen), att den får torka utomhus i vinden.

Kanske att någon reaktion från parfymer kommer senare i livet, men vadå??? Inte kan man väl tänka så hela tiden, nej det går kanske inte, men om man tar del av all information som ges nästan dagligdags, att parfymer helt enkelt är kemikalier som förstör våra kroppar, då borde man göra ett val och försöka avstå. Vet du sedan att dina medmänniskor blir sjuka och att vi blir allt fler i världen som måste avstå gemenskapen med andra människor på grund av allehanda parfymdofter, kan valet bli svårt då?