Chemical Sensitivity

SAMMANFATTNING AV mötet på WHO: s huvudkontor Genève, 13 maj 2011

Deltagare:

Dr. María Neira  Direktör för folkhälsa- och miljöavdelningen.

Dr. Annette Prüss-Ustün  Ledare för folkhälsa- och miljöavdelningen.

Dr. Ivan D. Ivanov  Arbetshälsoinstitutet, folkhälsa- och miljöavdelningen.

Dr. T. Bedirhan Üstün Samordnare: Klassificeringar, terminologi och standarder, Institutionen för hälsostatistik och information.

Ms. Nada Osseiran Informatör, folkhälsa- och miljöavdelningen.

Dr. Anunciación Lafuente Professor i toxikologi vid universitetet i Vigo och vice ordförande för den spanska föreningen för toxikologi (AETOX).

Dr. Julián Márquez  Klinisk neurolog och neurofysiolog, som specialiserat sig på flera patienter med kemisk känslighet och patienter med elöverkänslighet.

Mrs. Isabel Daniel  Sjuksköterska som specialiserat sig på neurofysiologi.

Mr. Jaume Cortés  Medlem i Ronda Lawyers Group. En advokat, som specialiserat sig på arbetsrätt och miljösjukdomar (MCS och EHS) och ledamot av (Spaniens) Nationalkommittén för erkännande av multipel (mångartad) kemisk känslighet.

Ms. Sonia Ortiga  Advokat specialiserad på miljö.

Ms. Francesca R. Orlando  Vice ordförande för den italienska föreningen Amica.

Mrs. Francisca Gutiérrez  Ordförande för Spaniens föreningen ASQUIFYDE och ledamot av (Spaniens) Nationalkommittén för erkännande av multipel (mångartad) kemisk känslighet.

Jaume Cortés öppnar mötet genom att höja några grundläggande frågor att ta upp frågan om multipel (mångartad) kemisk känslighet (MCS) och elöverkänslighet (EHS).

a) MCS och EHS är verkliga hälsoproblem.

b) Det finns bevis för att bekräfta detta uttalande:

– Medicinsk diagnostik.

– Inspektionsrapporter upprättas angående orsakssamband mellan exponering och sjukdom.

– Det finns vetenskapliga studier som bekräftar dess existens.

– Det är ett erkännande av Europaparlamentet av dessa sjukdomar, bevis som finns i den dokumentation som presenteras i dag.

– Det finns 200 domar till förmån för Spanien som stöder dessa bevis.

– I Spanien får vi (ekonomisk) ”kompensation” för patienterna.

c) Vi måste inkludera dessa sjukdomar i WHO: s International Classification of Diseases (ICD), eftersom det som gör det svårare för rättsligt erkännande är just avsaknaden av koden för dessa sjukdomar i ICD.

Dr Julian Márquez uttrycker hur ett av de problem som patienterna har är bristen på förståelse från den medicinska personalen, eftersom dessa sjukdomar är föga kända eller okända.

När det gäller MCS, orsakas utbrottet till en mycket hög procent av fallen av organophosphate (hittar inget svenskt namn) insektsmedel . Hos de flesta patienter finns det ingen förgiftning, eftersom de inte har villkor som motsvarar en förgiftning. Kliniska manifestationer börjar med en exponering och försvinner eller förbättras när patienter undvika giftiga ursprung.

MCS är en multisystemsjukdom och i cirka 90% av fallen påverkar det nervsystemet. Det finns en viktig neurokognitiv sjukdom med symtom som huvudvärk, domningar, muskelsvaghet, yrsel, alla åtföljda av multisystemsjukdomar, respiratoriska, kardiovaskulära, hormonella, etc. För kvinnor finns det gemensamma störningar i menstruationscykeln och i en viktig procentsats, en stor minskning av libido (drift).

Dr Márquez erinrar om att miljöintolerans är erkänd av WHO själv genom att säga att en liten dos av ett ämne är inte bara irriterande, utan att det kan orsaka ett kliniskt problem: irritation, sveda, huvudvärk, etc.

Biverkningar för kemikalier och/eller elektromagnetisk strålning varierar i längd beroende på varje patient, och symtomen skiljer sig också. När patienten åter är utsatt, försämras symtomen oftast eller resulterar i uppkomsten av nya symtom.

Diagnosen, både i MCS och i EHS är klinisk. Vid MCS kan det användas ett test som hjälper läkaren, som är *QEESI. Genom detta test finns det ett försök att objektivera patientens symtom. Genom detta test finns det ett försök att objektivera patientens symtom.

* The Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (QEESI) är det mest använda screeningsinstrument för multipel (mångartad) kemisk intolerans.

Jag har försökt översätta en del av texten och känner nu att det blir för långt här på min sida. Vill du  läsa hela sammanfattningen, på engelskan, så är länken AMICA. Läser man längst ner under punkt 6 detta dokument, står det att det är fritt för varje land att godkänna diagnosen MCS och elöverkänslighet. Undrar varför Sverige dröjer???