Ofrivilligt utanförskap!

Tvång – brist på fri vilja då yttre krafter förhindrar fri rörlighet. Vad är ultimat frihet för dig? För mig innebär det att kunna vistas bland andra människor och få vara den jag är; en glad och positiv människa som vill andra människor och djur väl!

Ofrivilligt utanförskap?Är det någon som inte vill att att alla ska vara med?
Okunskap –  kan förvandlas till fakta om man bara vill! Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg till kunskap!

Skrev tidigare om Trygfonden och dess insats med 10 miljoner kronor. Jag får ta tillbaka lite av det jag skrev tidigare då jag inte helt visste vad det hela handlade om. För denna summa pengar skall det forskas om de sk funktionella sjukdomarna, där de lägger bl a MCS. Men när nu någon inom vetenskapen vill lägga på mig psykiatriska orsaker, vill jag med det bestämdaste säga ifrån: Min sjukdom är verklig! Medicinsk diagnostik! Rapporter finns angående orsakssamband mellan exponering och sjukdom! Vetenskapliga studier som bekräftar dess existens! Varför inte ta ett samlat grepp världen över eller har det gått prestige i respektive land?

Att vara ovetande om sin egen okunskap är den ovetandes sjukdom. Jag har min klar och vet vad JAG KAN OCH INTE KAN GÖRA!