Vad innehåller tvättmedlet?

Det finns olika sorters tvättmedel –
– pulvertvättmedel
– lågtemperaturtvättmedel
– tvättabletter
– flytande tvättmedel
– tvättgel

Ett tvättmedel har en mängd olika uppgifter. Det ska fungera i såväl hårt som mjukt vatten och det ska lösa fläckar av t.ex. matrester, hudfett, blod och frukt. Löst smuts ska heller inte falla tillbaka på textilierna under tiden man tvättar. Dessutom är det viktigt att de tvättade textilierna känns behagliga och fräscha efter torkning. Utöver ovan nämnda saker är det önskvärt att tvättmedlet inte orsakar allergi samt har så låg miljöbelastning som möjligt.

Vad är det för ingredienser i tvättmedel och vad har de för uppgift?

Ytaktiva ämnen; Tvål och syntetiska tensider. Dessa består av en fettvänlig och en vattenvänlig del.  De huvudsakliga uppgifterna för dessa ämnen är att sänka vattnets ytspänning, lösgöra smuts, förhindra återsmutsning samt lösa fett.

Komplexbildare/vattenavhärdare – T.ex.  citrater, glukonater, polyakrylater, NTA, EDTA, zeoliter och soda. Främsta uppgiften är att binda kalcium- och magnesiumjoner i tvättvattnet, dvs. göra hårt vatten mjukare. De medverkar i viss utsträckning till att förhindra återsmutsning och effektiviserar tensidernas arbete. Fosfater är det traditionella valet men från och med 2008 är dessa förbjudna i tvättmedel. Detta eftersom användandet av fosfater i stor utsträckning bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustnära vatten om de inte tas om hand av reningsverk. De vanligaste ersättarna är zeoliter och citrater och det kommer även nya nedbrytbara komplexbildare som utvecklats av ledande tillverkare. Forskning har dock visat att användandet av zeoliter kan leda till ökad mängd damm i hemmet. Dessa dammpartiklar är dessutom så små att det kan bli hälsorisker om man andas in dessa, då så små partiklar når långt ner i lungorna.

Alkali – T.ex. natriummetasilikat, natriumdisilikat, natriumkarbonat (soda), kaliumhydroxid och natriumhydroxid. Alkaliernas uppgift är att höja pH i tvättvattnet för att lösa smuts och förtvåla fettsyror som ingår i smutsen. Alkalierna har en viktig korrosionsskyddande effekt på metalldelar i tvättmaskinen.

Blek/desinfektionsmedel – det vanligaste blekmedlet är natriumperkarbonat i tvättpulver. Den har som uppgift att avlägsna fläckar i vilka färgämnet är lättoxiderat, t.ex. kaffe-, te- och fruktfläckar. Natriumperkarbonat bleker från 60°C. Genom att tillsätta blekmedels-aktivatorer (TAED=Tetra Acetyl Etylen Diamin) kan temperaturen för blekeffekten sänkas till 40°C. TAED reagerar med blekmedlet och bildar perättiksyra som är än mer aktivt än väteperoxid. Tidigare användes ofta även perborater men som grund av dess reproduktionstoxiska egenskaper är dessa borta.

Olika tillsatser
:
Enzymer är proteiner som finns i all levande materia. Proteiner, fetter och stärkelse är vanligt förekommande i fläckar på våra kläder. Enzymerna hjälper till att bryta ned dessa fläckar på samma sätt som de bryter ner födoämnen i magsäcken. När ämnena har brutits ned är det mycket enklare för tensiderna att verka för att lösa upp fläckarna.
Enzymer är en nyckeltillsats i dagens tvättmedel. Enzymer behöver en relativt lång verkningstid under tvättprocessen. De delas in i olika grupper:

Proteaser (spjälkar proteiner) är viktigast eftersom de flesta fläckar innehåller proteiner, t.ex. blod, mjölk, choklad, ägg, gräs och tomat.
Amylaser (spjälkar stärkelse och kolhydrater). Amylaser bryter ned stärkelserika fläckar från av potatis, pasta, chokladpudding m.m.

Lipaser (spjälkar fett) löser fettfläckar. Lipas bryter ned fläckar från t.ex. smör, läppstift och majonnäs

Cellulaser (spjälkar cellulosa) motverkar noppbildning, dvs. anhopning av lösa fibrer, på textilier av bomull och linne.

CMC, karboxymetylcellulosa, fungerar som smutsbärare i tvättlösningen. Den hjälper helt enkelt till att den lösta smutsen sköljs bort med tvättvattnet.

PVP, polyvinylpyrrolidon, har liksom CMC en skyddande effekt och tillsätts i tvättmedlet för att förhindra avfärgning av textilierna.

Optiska vitmedel tillsätts ibland i tvättmedlet för att tvätten ska se renare ut. Det gör att ögat uppfattar tvätten som vitare än vad den egentligen är samt att textiliernas färger kan tyckas klarare. De tillåts inte i miljömärkta produkter.

LAS, linjära alkylbensensulfonater, är så kallade anjoniska tensider. LAS är den första syntetiska tensiden som har framställts ur olja och den har mycket bra tvättegenskaper. Men i vissa sammanhang och vid otillräcklig nedbrytning kan den vara giftig för vatten-levande organismer, t.ex. fisk, alger och kräftdjur. Detta gör att LAS inte godkänns i miljömärkta tvättmedel (varken för Bra Miljöval eller Svanen) och de är därför sällsynta i svensk-tillverkade tvättmedel. Däremot förekommer de ofta i importerade tvättmedel och detta kan innebära risker för miljön.

Parfym tillsätts enbart i kosmetiskt syfte, dvs. för att ge produkterna väldoft. På senare år har krav ställts på de parfymer som används för att de ska innehålla mindre allergena ämnen. Detta utgör en stor risk för alla oss som blir sjuka av parfymdofterna, så

ANVÄND ENDAST OPARFYMERAT!

Läs gärna ett tidigare inlägg här på Doftfri.se.

Vill du få mer information finns detta hos Naturskyddsföreningen.Tvätta miljövänligt! Det räcker med ganska små medel för att göra en stor insats för miljön. Här är några exempel:

  • Tvätta inte i onödan
  • Fyll tvättmaskinen
  • Använd miljömärkt tvättmedel
  • Dosera rätt
  • Lufttorka gärna tvätten