september 2011

New York Times shows …

Fotografen Thilde Jensen har fotograferat ”exponerade kanariefåglar” i The New York Times shows 22 Photos about people with MCS.

Sedan andra världskriget har produktionen och användningen av syntetiska kemikalier exploderat. Många amerikaner har utvecklat ett handikappande tillstånd som kallas Multipel Chemical Sensitivity (MCS) eller på svenska: Mångartad kemisk känslighet. Denna sjukdom drabbar allt fler runt om i världen och vi i Sverige har inte kommit undan. Åh, nej då! Det svåra är ju att man blir en sådan ensam och utsatt människa och det är svårt för anhöriga, vänner, arbetskamrater, vårdpersonal mm att förstå och att vilja hjälpa till och lyssna och tro på oss.

Personer med detta tillstånd har extrema reaktioner när de utsätts för små mängder av vanliga kemikalier som finns i parfymer, rengöringsmedel, bilavgaser, byggmaterial, bekämpningsmedel och även trycksaker som tidningar och böcker.

Under en genomsnittlig dag kommer människor i kontakt med en mängd kemikalier. Bara genom att gå in i en stormarknad andas man in tusentals olika syntetiska föreningar.

Artiklar
Fria tankar

Kommentarer (0)

Permalink

Gasland

Detta är en dokumentärfilm, som du bara MÅSTE SE!!! Det kändes som om huden höll på att krypa av mig och håret resa sig på huvudet, så hemskt upplevde jag denna film. Jag blev alldeles mållös och kall invärtes. Bevare mig väl för köpta politiker!!!

Här är länken till Gasland på Dox Sveriges Television och det finns lite mer information på denna webbsida samt på What’s fracking.

Dick Cheney, vicepresident till president Georg W Bush, drev 2005 igenom energilagen, vilken undantar olje- och naturgasindustrin från dricksvattenlagen – luftvårdslagen – vattenvårdslagen – lagen om miljöskadeansvar – samt ett flertal andra miljöbestämmelser.
Nu var det fritt fram för bolagen att använda ny teknik för att påbörja tidernas mest omfattande gasutvinningsprojekt. Man pressar ner vatten och kemikalier 2,5 km ner i marken. Det enorma trycket gör att berggrunden spräcks och gasen frigörs. Metoden kallas hydraulisk bergssprängning eller ”fracking”. Vid spräckningen används en vätska som innehåller över 596 kemikalier!!! För varje borrhål krävs mellan 4 och 25 miljoner liter vatten. Varje gång man spräcker i en befintlig källa krävs lika mycket. En källa kan spräckas upp till 18 gånger. 450 000 källor gånger 18, gånger 4 till 25 miljoner blir runt 150 biljoner * mer vatten, blandat med vätskans 596 kemikalier.

* Biljon

Artiklar
Fria tankar
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink

Nationella Hjälplinjen

Behöver du prata om det du inte kan prata om?Det kan vara skönt att få prata eller skriva till någon om hur man mår och hur livet kan kännas, när man varken blir trodd eller när man inte får den bekräftelse, som man så väl behöver.

Det är inte alltid att orden räcker till för att förklara för sina käraste, hur deras parfymerade produkter påverkar dig.

Jag hittade Nationella Hjälplinjen och min tanke är att just Du kanske har detta behov.

Artiklar
Fria tankar

Kommentarer (0)

Permalink