Gasland

Detta är en dokumentärfilm, som du bara MÅSTE SE!!! Det kändes som om huden höll på att krypa av mig och håret resa sig på huvudet, så hemskt upplevde jag denna film. Jag blev alldeles mållös och kall invärtes. Bevare mig väl för köpta politiker!!!

Här är länken till Gasland på Dox Sveriges Television och det finns lite mer information på denna webbsida samt på What’s fracking.

Dick Cheney, vicepresident till president Georg W Bush, drev 2005 igenom energilagen, vilken undantar olje- och naturgasindustrin från dricksvattenlagen – luftvårdslagen – vattenvårdslagen – lagen om miljöskadeansvar – samt ett flertal andra miljöbestämmelser.
Nu var det fritt fram för bolagen att använda ny teknik för att påbörja tidernas mest omfattande gasutvinningsprojekt. Man pressar ner vatten och kemikalier 2,5 km ner i marken. Det enorma trycket gör att berggrunden spräcks och gasen frigörs. Metoden kallas hydraulisk bergssprängning eller ”fracking”. Vid spräckningen används en vätska som innehåller över 596 kemikalier!!! För varje borrhål krävs mellan 4 och 25 miljoner liter vatten. Varje gång man spräcker i en befintlig källa krävs lika mycket. En källa kan spräckas upp till 18 gånger. 450 000 källor gånger 18, gånger 4 till 25 miljoner blir runt 150 biljoner * mer vatten, blandat med vätskans 596 kemikalier.

* Biljon