New York Times shows …

Fotografen Thilde Jensen har fotograferat ”exponerade kanariefåglar” i The New York Times shows 22 Photos about people with MCS.

Sedan andra världskriget har produktionen och användningen av syntetiska kemikalier exploderat. Många amerikaner har utvecklat ett handikappande tillstånd som kallas Multipel Chemical Sensitivity (MCS) eller på svenska: Mångartad kemisk känslighet. Denna sjukdom drabbar allt fler runt om i världen och vi i Sverige har inte kommit undan. Åh, nej då! Det svåra är ju att man blir en sådan ensam och utsatt människa och det är svårt för anhöriga, vänner, arbetskamrater, vårdpersonal mm att förstå och att vilja hjälpa till och lyssna och tro på oss.

Personer med detta tillstånd har extrema reaktioner när de utsätts för små mängder av vanliga kemikalier som finns i parfymer, rengöringsmedel, bilavgaser, byggmaterial, bekämpningsmedel och även trycksaker som tidningar och böcker.

Under en genomsnittlig dag kommer människor i kontakt med en mängd kemikalier. Bara genom att gå in i en stormarknad andas man in tusentals olika syntetiska föreningar.