Nu måste vi vara på vår vakt …

Att man doftsätter en miljö kan fylla många syften. Det kan vara en obehaglig doft som döljs bakom ”dofta-gott-block” t.ex. på en toalett. Det kan också vara en affär som vill skapa en känsla hos kunden som gör att den stannar länge.
Men det inte är förenligt med Miljöbalkens försiktighetsprincip att doftsätta ett köpcentrum. Speciellt som dofterna enligt säkerhets-databladen både kan ge allergiska- och/eller överkänslighetsbesvär samt är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Det är fullt rimligt att ställa krav på en fastighetsägare eller verksamhetsutövare att inte doftsätta ett helt köpcentrum. Det innebär inga merkostnader att inte doftsätta och fastighetsägaren/verksamhetsutövaren är inte ekonomiskt beroende av doftsättningen. Mer än en halv miljon av Sveriges befolkning (9,4 milj. 2010) lider av s.k. doftöverkänslighet och får svåra besvär av bl a dofter. Alla dessa människor är potentiella kunder vars chanser att besöka köpcentret utan att bli sjuka går förlorade i och med doftsättningen.

Det är ofta en blandning av flera olika dofter som ger svårast besvär. Det finns därför ingen anledning att tillsätta ytterligare en doft i köpcentret och riskera att få ”bägaren att rinna över”. En doftöverkänslig person kan undvika de butiker och delar av lokalerna som doftar, men när hela köpcentret doftsätts blir det dock omöjligt att besöka köpcentret. Det ska även poängteras att det inte finns några mediciner för att dämpa symptomen vid en reaktion, som ofta yttrar sig i andningssvårigheter, huvudvärk, yrsel och tryck över bröstet. Symptomen håller dessutom ofta i flera dagar och kan till och med leda till sjukfrånvaro.
Att inte göra offentliga miljöer tillgängliga för alla strider dessutom mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken Sverige antagit. Det strider även mot diskrimineringslagstiftningen. Läs här om att Nacka Forum förbjuds att doftsätta.

Var någonstans doftsätts det förutom i köpcentra? Jo, i och utanför hotell, parkeringshus, bilar, träningscentra/gym och jag vet inte vad deras fantasier kan hitta på??? Hur kan ser dessa doftsättningsapparater ut?
doftsättningsapparatdoftsättningsapparat_4doftsättningsapparat_3
Doftsättning av butiker har inga gränser. Man kan installera genom HVAC-systemet eller i väggen, integrerat med designlösningarna eller gömt bakom en vägg/rulltrappa… Läs och begrunda här.

Läs om Nose och deras utveckling av metoder och lösningar för användande av dofter i offentliga miljöer. Här finns inget som hindrar deras fantasier. Bevare mig väl!!! Jag har sökt EU angående användande av dofter i offentliga miljöer och hoppas snart få information. Jag har även skickat ett mejl till nose.se, för på deras hemsida står att läsa:OBS! En ny lag ställer större krav på leverantörer av doftlösningar fr offentliga miljöer i EU. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller i framtiden. Vilket jag har gjort och förväntar mig ett svar från dem. Kanske att fler också kan mejla, så blir det större genomslagskraft?

Jag skrev om doftsättning i oktober 2008, läs här.