Kemikalier bakom flera sjukdomar

Selma-loggaSelmastudien – Swedish Environmental Longitudinal, Mother and child, Asthma and allergy study. Länk

Jag har tidigare skrivit om denna studie skulle äga rum. Studien som skulle undersöka sambandet mellan miljöexponeringar tidigt i livet och utveckling av astma och allergi samt andra kroniska sjukdom senare i livet.

Klicka på denna länk från Tvärsnytt så får du veta mer vad som kommit fram i denna SELMA-studie.

Studien bedrivs i nära samarbete mellan Karlstads universitet och  Landstinget i Värmland, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt  Danmarks tekniska universitet och Århus universitet. Förutom dessa ingår  ett tjugotal internationella institutioner i projektet.