Lucia-dagen!

lucia_1Ett ljus vill jag bära
till den som är ensam,
som länge har önskat
att få vara med.
lucia med stjärngosseEtt ljus vill jag bära
till den som är frusen,
som saknar en famn
att få värma sig i.
LuciaEtt ljus vill jag bära
till den som är rädd,
som väntar på någon
som ser hur det är.
lucia_3Ett ljus vill jag bära
till den som är modig,
som vågar ta ställning
för den som är svag.

Gerd Sterner