Avhandlingen ”Sjuk av lukter”

Linus Andersson har doktorerat med sin avhandling ”Sick of smells: Empirical findings and a theoretical framework for chemical intolerance”- ”Sjuk av lukter: Empiriska fynd och ett teoretiskt ramverk för kemisk intolerans”.

På Umeå universitet finns avhandlingen på såväl engelska som svenska Sjuk av dofter och på P4 Morgonbloggen Västerbotten kan du lyssna på honom när han blir intervjuad.