Farliga kemikalier i nappflaskor

2011 förbjöd EU nappflaskor som innehåller Bisfenol A, ett hormonstörande ämne, men nu visar det sig att även de nya nappflaskorna kan läcka farliga kemikalier.
Jag uppmanar till att köpa glasflaskor istället för annars vet man inte riktigt säkert huruvida den nya nappflaskan läcker kemikalier eller inte.
Läs mer från Naturskyddsföreningen.