Doftmuseer?

Jag blir helt bestört då jag läser i min tidning att nymodigheter såsom dofter är något man vill införa inom museivärlden. Finns inte tillgänglighetsmålet att undvika allergiframkallande material i utställningar och inredningar? Vi är väldigt många som helt utesluts från museer om dofter kommer att tillsättas.
Så här står det i tidningen:”Det har blivit allt vanligare att butiker, hotell och matkedjor använder sig av dofter i kommersiellt syfte. Nu kan dofterna vara på väg in i våra museer”. Riksutställningar, som bland annat arbetar med att leta upp nymodigheter inom museivärlden,  tror att det finns potential för dofter. Kanske att det skulle finnas en utställning som talar om hur sjuka vi människor blir av att utsättas för dofter? Detta vore något att ta ställning för, eller hur? En vandringsutställning …

Spritmuseum, tidigare Vin- och Sprithistoriska museet,  vill använda sig av dofter i utställningen ”Spritlandet Sverige”. Vid de olika doftstationerna i utställningen kommer det att ”spridas både kryddofter och miljödofter för att skapa en känsla för berättelsen och årstiden”.
Varför skall vi alltid skuffas undan! Aldrig få höra till gemenskapen och få vara som vilken annan människa som helst i samhället.

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Läs gärna på Handisam.