Tobaksfria dagen!

don't smokeStoppa tobaksindustrin – den förstör för så många. Idag vet man att varannan rökare dör i förtid. Jag skulle önska att det aldrig tillkom några fler rökare och särskilt inte att våra ungdomar börjar att röka. Att börja röka kan vara inkörsporten till andra missbruk såsom cannabis t ex.
Världshälsoorganisationen WHO  har i år valt temat ”Stoppa tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken” som tema för Tobaksfria dagen den 31 maj.

passiv rökningPassiv rökning innebär att man inte röker själv, men andra personer i omgivningen gör det och därigenom blir man utsatt för rök, och dess skadliga inverkan. Passiv rökning blir i likhet med andra luftföroreningar farligare i miljöer där luftcirkulationen är begränsad, såsom inomhusmiljöer. En grupp som utsätts för passiv rökning är barn till rökande föräldrar.