Kemisk intolerans

Det kanske är mer lämpligt att kalla de nya miljösjukdomarna MCS/SHR/SBS för ett gemensamt namn, nämligen kemisk intolerans?

MCS=Multiple Chemical Sensitivity=Mångartad kemisk känslighet.  MCS

SHR=Sensorisk HyperReaktivitet=Luftvägsbesvär utlösta av kemikalier och dofter.  Tilia.se

SBS=Sick Building Syndrom=Sjuka-hus-syndromet. Sjuka-hus