Bristande tillgänglighet = blir lag

”Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt riksdagen, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt” utdrag från hemsidan Dokument och Lagar från Sveriges Riksdag.

Läs gärna motionen som gav en extra puff till regeringen och beslutet.

Nu ser jag verkligen framemot kommande lagförslag och att lagen efterlevs för annars får alla vi med funktionsnedsättning anmäla bristande tillgänglighet till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Så det så!