september 2012

Nano – roulette med vår hälsa?

Jag har tidigare skrivit om nanopartiklar här på doftfri-sidan; Forskare varnar för nanopartiklar. Nu måste det ske något mer radikalt dvs politikerna borde gå efter försiktighetsprincipen* och ta in mer kunskap. Kan nanofibrer rent av vara farligare än asbest???Nanomaterial finns idag i till exempelvis livsmedelsförpackningar, husgeråd, elektronik, kosmetika, kläder, bilvårdsprodukter, däck och läkemedel.

Sveriges Konsumenter skriver om detta i sitt nyhetsbrev för augusti månad.

* Miljöbalken
1998 skrevs försiktighetsprincipen in i den svenska miljölagstiftningen. 2 kap. 3 § i miljöbalken.

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Artiklar
Fria tankar

Kommentarer (0)

Permalink

Intervju i P4

Jag blev uppringd av producenten för radioprogrammet Hultling och Röör i P4, efter att hon läst min version på Nätverket för Doft- och Kemikalieöverkänsliga Vår vardag; En vanlig dag, en av de många. Hon önskade att programledaren Gunilla Röör kunde få intervjua mig i programmet som skulle handla om Doftsinnet och doftminnen.
Jag blev uppringd flera gånger och jag fick ett mejl med en lista på vilka frågor som skulle ställas. Jag skrev ut dessa frågor och tänkte efter noga vad jag skulle svara på dessa. Jag kan väl inte säga att jag är helt nöjd med hur intervjun blev, då frågorna kom ”hipp som happ” och inte i den ordning jag hade tänkt ut svaren på, så jag blev lite överrumplad. Nog hade jag velat ha med fler saker om doft- och kemikalieöverkänslighet men jag hoppas att själva svaren har kommit många till del ändå.

Vill du lyssna på hela programmet eller endast där jag blir intervjuad, spola då fram till 39.32Lyssna: Hultling och Röör i P4 2012-09-22

Artiklar
Fria tankar

Kommentarer (0)

Permalink

© MCS America

När du väljer att använda dofter, kemikalier eller bekämpningsmedel,
gör du inte bara ett val åt dig själv,
utan du gör
ett val åt alla runt omkring dig!

”When you choose to use fragrances, chemicals, or pesticides,
You are not simply making a choice for yourself,
You are making a choice for everyone around you.”

© MCS America

Dagens tanke
Opinion

Kommentarer (0)

Permalink

Dagboksgäst i P4

Erika Notklevs make Pelle, tvillingpappa, servitör och kolonifantast, berättar i P4 Östergötland som dagboksgäst om hur allergi och doftöverkänslighet (SHR) påverkar hans maka och övrig familj och vänner. Jag vill ge en stor kram och eloge till maken Pelle, som ville prata offentligt om hur Erikas sjukdom påverkar henne och övriga familjen. Erika är också medlem i facebook-gruppenIn the air – be aware”. Kom gärna med Du också och rådfråga och diskutera med oss sjuka, anhöriga och intresserade.
Lyssna: Om att leva med svår allergi


Artiklar
Fria tankar

Kommentarer (0)

Permalink

Kan mentol vara till hjälp?

Professor Eva Millqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg forskar om mentol kan vara till hjälp-lindring vid doftöverkänslighet. Läs artikeln från Göteborgs-Posten september 2012.
GP-om-doftöverkänslighet.pdf

Artiklar
Fria tankar

Kommentarer (0)

Permalink