© MCS America

När du väljer att använda dofter, kemikalier eller bekämpningsmedel,
gör du inte bara ett val åt dig själv,
utan du gör
ett val åt alla runt omkring dig!

”When you choose to use fragrances, chemicals, or pesticides,
You are not simply making a choice for yourself,
You are making a choice for everyone around you.”

© MCS America