Varför blir vissa sjuka av lukter?

Idag har tv-programmet Fråga doktorn (spela fram till 09:05) med ett reportage angående dofter/lukter och medverkar gör Linus Andersson, Umeå Universitet, som har disputerat på detta ämne Sjuk av lukter: Empiriska fynd och ett teoretiskt ramverk för kemisk intolerans” och Gunilla Näsström från Umeå, som ingått i forskningsgruppen doftöverkänsliga. Jag kan inte tycka att hon var något vidare representativ för oss doftöverkänsliga/kemisk intoleranta då hon både kan vistas i klassrum och åka buss. Hennes medverkan kändes lite otydlig med andra ord. Linus pratade om att ett piller kanske kan komma så småningom men jag saknar nog mer att man inte tog upp vad man kan använda för doftfria produkter, vilket hade varit på plats, och vilket levnadssätt som man borde införa i alla fall så att barnen inte ska behöva ha så svårt i barndaghem och i skolan. Frisk luft utan s k fräschörer!
– Jag skulle säga att det är ett allvarligt folkhälsoproblem. Inte minst i arbetslivet är det ett problem eftersom kemisk intolerans kan ge koncentrationssvårigheter och göra det svårt att arbeta, säger Linus Andersson. Kemisk intolerans är en slags oförmåga att vänja sig vid starka lukter. Som exempel nämner Linus Andersson att kliva in i en kompis lägenhet som luktar starkt eller annorlunda.
– Den som inte är överkänslig vänjer sig snabbt och tänker inte på lukten. Men för den som är kemiskt intolerant försvinner inte lukten utan ökar snarare i styrka. Det är inte bara en självupplevd effekt utan går att observera i nervsystemet.

Det känns verkligen skönt att höra Linus tala om kemisk intolerans men jag tycker att inslaget borde varit mycket längre.

Det är ju ledsamt att journalister tar så lätt på denna sjukdom. För att inte tala om hur lätt doktor Gunilla Hasselgren i Fråga doktorn tar på ”obehaget”! Det är ett helvete att ha denna sjukdom och hamna utanför familj, vänner och samhället i övrigt!