Byggnadsrelaterad ohälsa

Medvetenhet om betydelsen av inomhusmiljön för god hälsa är fortfarande inte bra. Kunskapen är begränsad när det gäller eventuella samband mellan exponeringar (t ex kemiska, fysikaliska eller mikrobiologiska faktorer) i inomhusmiljön och upplevda hälsobesvär.

Skolor har många gånger undermålig ventilation och detta kan vara ett av mina första problem med min hälsa. Ventilationen var avstängd från fredag eftermiddag till måndag morgon och jag blev alltid sämre om måndagar och tisdagar. Många gånger kunde jag inte vara kvar i skolan utan fick gå hem och lägga mig med en kraftig huvudvärk och ont i leder (liknande influensa).

På min nästa arbetsplats fortsatte problemen med torra slemhinnor, daglig huvudvärk, ont i leder och hostattacker. Arbetsplatsen var förlagd i ett s k industrihotell, där det fanns flertalet olika inriktningar av arbeten såsom screentryckeri (innehåller starka, hälsovådliga lösningsmedel), bilverkstad (oljor, bensin-diesel, kemikalier mm) och daglig cigarettrök i trapphuset. Ventilationen var undermålig med tanke på vad som bedrevs här. Tidigare var där en snickerifabrik och ventilationen hade inte förändrats efter denna tid. Jag fick in alla möjliga lukter till  mitt kontor och kände att jag inte fick gehör för mina hälsoproblem. Till slut kollapsade jag på en trappavsats och fick hjälp till att komma hem och därefter följde en lång, lång tid av sjukskrivning, arbetsplatsprövningar, sjukskrivning igen och en kamp mellan arbetsförmedling, försäkringskassan, överklagan till Länsrätten (numera Förvaltningsrätten) och till Kammarrätten. Under denna tid blev jag djupt deprimerad och det har tagit lång tid att komma upp till ytan igen. Efter mången kamp erhöll jag sjukpension, vilket var en lättnad men en känsla av att inte tillhöra samhället längre. Ett utanförskap utan dess like!

Läs gärna på detta Faktablad om Byggnadsrelaterad ohälsa.