Vintermys med levande ljus – luftförorenare?

Levande ljus kan ha en mörkare sida — luften förorenar i otrolig omfattning. Det är oklart hur farliga partiklarna är, men den trevliga vanan skulle kunna resultera i allvarliga hälsoproblem.– I Sverige kallar man alla ljus som brinner med en låga för stearinljus trots att de i de allra flesta fall är tillverkade av paraffin. De allra flesta känner inte till skillnaden mellan paraffin och stearin. I Sverige använder vi 18 000 ton ljus per år. De flesta är tillverkade av paraffin som precis som olja och bensin bidrar till växthuseffekten när de brinner. Forskare har mätt vilka ämnen som bildas när olika typer av ljus brinner och sett att just paraffinljus ger ifrån sig mätbara mängder ofullständigt förbrända kolväten som de cancerogena ämnena bensen och toluen.

Faktum är att när ett paraffinljus antänds sätts en oljeförbränning igång på samma sätt som när man sätter sig bakom ratten och startar motorn. Det viktigaste kravet är att ljusen måste vara tillverkade av stearin som har en minimal belastning på miljön och som inte bidrar till växthuseffekten.
Hälsoproblem är det för mig vilket som, stearin- eller paraffinljus, då jag får hostattacker, huvudvärk och rinnande ögon- näsa, så för mig blir det batteriljus istället. Det är också svårt med dessa doftljus, som tycks finnas utanför var och varannan butik, på trappor vid grannars hus samt alla marschaller som också placeras väl nära entréer.

Allt du vill veta om ljus, klicka här.

marschallmarschall  stearinljus stearinljus  doftljus doftljus  paraffinljus paraffinljus