Osynliga ämnen kan vara hot mot hälsan

Selma-loggaHämtat fakta från SELMA-studien, som nu är inne på sitt sjätte år. Selma-studien föregicks av en internationell uppmärksammad studie, som pekade på samband mellan en rad kroniska sjukdomar och kemiska ämnen som visat sig vara hormonstörande vid djurförsök.
Nu följer man 2 300 värmländska kvinnor och deras barn från graviditeten och genom barnens uppväxt. Kemiska ämnen i inomhusmiljön påverkar de små barnen bl a från plastmattan på golvet, färgen på väggarna, deodoranten under armarna, tyget i soffan och rengöringsmedel som pyser osynliga ämnen, som kan skada små pojkars könsorgan och vara en bidragande orsak till fetma, astma och autism.

Läs mer om vad forskaren och professor Carl-Gustaf Bornehag har att säga på nwt.se. Jag hänvisar också till Selmastudien-Forskning för en friskare framtid.

Selmastudien – Swedish Environmental Longitudinal, Mother and child, Asthma and allergy study.