Hänsynstagande gentemot patienter/anhöriga?

Gårdagen var en pärs för mig då hemsjukvården kom innanför vår dörr, min borg! Fastän jag har talat om hur sjuk jag blir av parfymerade produkter så blev det en chock för mig då jag skulle gå utanför vårt sovrum och se till maken. Det är maken som har hemsjukvård efter en höftoperation i februari plus att han fick andra komplikationer och detta drabbar ju maken då vem kan komma innanför vår ytterdörr utan att jag, hans hustru och vårdare, blir sjuk? Det var som om man kommit in i en parfymaffär och jag måste snabbt som bara den öppna fönster och dörrar, -6 grader och stark vind, och skynda mig ut. Min ena andningsmask med kolfilter låg på bänken innanför ytterdörren och den fick jag slängas. Omtöcknad kom jag ut och kände då att även mina ytterkläder hade ”smittats” av dofterna.
På något sätt, vet inte riktigt hur det gick till, så fick fåren och hönsen rent vatten och mat. Jag kände fortfarande av dofterna när jag kom in i det utkylda huset och fick stänga fönster och dörrar och dra mig in i vårt sovrum. Det kändes som om jag hade fått den värsta influensan och en dånande huvudvärk. Jag hade tidigare, då vi fick veta att hemsjukvården skulle hjälpa till med provtagningar mm till maken, mejlat frågor till hemsjukvården:

”Vill veta om Vårgårda kommun och dess hemsjukvård följer Västra Götalands Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök?”

Vad jag menar är om personalen doftar från allehanda parfymerade produkter och tobaksrök?

Svaret jag fick från verksamhetschefen :”Angående din fråga kring dofter och tobak så vill jag svara att Vårgårda kommun följer riktlinjerna.”

Jag kände mig inte riktigt säker utan ville verkligen ha svar på om de hade förstått min fråga. Därför skickade jag följande:
”Menar du att ingen från hemvården kommer hem till mitt hem och doftar från parfymerade produkter? Har du ställt frågan till dem? Vet du vad som menas med att personalen skall vara doftfri?Jag vet att t ex personal har parfymerat hårschampo och detta är ju inte rätt, eller hur?
Vill gärna ha ditt svar på detta.

Utdrag ur Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök
”Beslutad HSU 2008-10-01 Regiongemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök

Riktlinjerna avser följande fyra områden:

Hygien-, kosmetika och olika kroppsvårdande produkter hos personal inom hälso- och sjukvården Varje anställd har ett ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande dofter. Personalen bör endast använda parfymfria produkter. Samtliga personalkategorier omfattas av riktlinjerna. Exempel på produkter är parfym, rakvatten, deodoranter, kroppslotion och hårvårdsprodukter.”

Där inne i mitt sovrum var jag så skärrad och uppjagad men kände att jag måste ringa verksamhetschefen och berätta vad jag hade blivit utsatt för och i förlängningen min make, som behöver en ”frisk” hustru för vård och omsorg samt att hon skall sköta hand om djuren. Fick svar att han skulle tala med personalen idag eftermiddag. Fick också ett försenat mejl från honom:

”Ursäkta att sent svar denna gång. Du har rätt i att vi inte uppfyller riktlinjerna fullt ut men vi försöker. Självklart är detta en viktig fråga som vi behöver titta närmare på.”

Kände att jag måste skriva av mig denna upplevelse och nu hoppas jag på förståelse och att personalen skall ha förstått både min och min makes belägenhet. Jag har fortfarande besvär av gårdagens doftbomb men vissa saker måste jag bara klara av, det går inte utan mig.