Kemikalier bakom flera folksjukdomar

Kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och sjukdomar som cancer, fetma, diabetes är betydligt starkare än vad man hittills trott. Detta har WHO (The World Health Organization) kommit fram till i en rapport. Läs mer om detta på Svenska dagbladet.