Nya bevis om kemikalier och barns hämmad neurologiska utveckling

NervgifterTvå ledande experter på hur barns hälsa påverkas av miljöföroreningar publicerar en översyn av bevisningen om kemikalier som bidrar till en ”global, tyst pandemi” av sjukdomar i hjärnan och nervsystemet.

Analysen av Dr Philippe Grandjean och Dr Phil Landrigan offentliggörs i ’Lancet Neurology’ antar att vid sidan av de 12 kemikalier som redovisas i epidemiologi som utvecklingsneurotoxicitet och 214 vuxna neurotoxicants (ämnen som kan orsaka skadliga långtidseffekter i centrala och perifera nervsystemet och i sinnesorganen) och många fler förblir oupptäckta.

Neuroeffekter av utvecklingstoxicitet
Nervsystemets funktionsnedsättningar, bland annat autism, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), dyslexi och andra kognitiva försämringar, drabbar miljontals barn över hela världen, och vissa diagnoser tycks öka i frekvens. Industriella kemikalier som skadar den växande hjärnan är bland de kända orsakerna till denna ökning av förekomsten. Under 2006 gjorde vi en systematisk genomgång och identifierat fem industrikemikalier som utvecklingsneurotoxicitet: bly, metylkvicksilver, polyklorerade bifenyler, arsenik och toluen. Sedan 2006 har epidemiologiska studier dokumenterat sex extra utvecklingsneurotoxicitet-mangan, fluorid, klorpyrifos, dikloridifenylitrikloretan, tetrakloreten, och polybromerade difenyletrar. Vi postulerar att ännu fler neurotoxicants förblir oupptäckta. För att kontrollera pandemin av utvecklingsneurotoxicitet, föreslår vi en övergripande förebyggande strategi. Otestade kemikalier bör inte förutsättas vara säker för hjärnans utveckling, och kemikalier i befintlig användning och alla nya kemikalier måste därför testas för utvecklingsneurotoxicitet. För att samordna dessa insatser och att påskynda översättningen av vetenskap till förebyggande åtgärder, föreslår vi brådskande bildandet av en ny internationell clearinghus.
Neurobehavioural effects of developmental toxicity

Vad är Neurotoxin? Läs här.

Här finns fler länkar om kemikalier och barn att läsa på:
Barnhälsa
Nyhetsbrev från Chemical-Health-Monitor