Doftmaskinstrenden bara ökar och ökar…

Nu blir det allt fler doftmaskiner, som står i var och varannan butik, stormarknad och pyser ut dofter och detta har jag skrivit 2011 om Nu måste vi vara på vår vakt. Jag orkar inte skriva mer om detta utan låter Er ta del av SVT’s inlägg.

Astma- och Allergiförbundet och läkare oroas för dessa doftmaskiner, så även jag, och därför lägger jag in denna Svt länk så kan Ni alla som läser på min doftfri-sida höra av Er till myndigheter och ställa en fråga angående om detta verkligen hör till tillgänglighet för funktionshindrade.

”Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt i vårt samhälle, och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Därför måste samhället formas på ett sådant sätt att alla kan medverka i utvecklingen och nå full delaktighet. Människor som har funktionsnedsättning utgör givetvis inget undantag i detta avseende. Personer med funktionsnedsättning är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som personer utan funktionsnedsättningar.” (Riksdagen)
Diskrimineringslagen
Ändringar i diskrimineringslagen

Diskrimineringsgrunderna
FUNKTIONSHINDER
Funktionsnedsättning

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå.

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning.