Tillgänglighet i utbildning

”All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Med evidensbaserad vård menas att vi inom vården ska tillämpa såväl bästa tillgängliga vetenskapliga underlag som samlad klinisk erfarenhet i samråd mellan vårdens personal och patienten. Men vad är då erfarenhetsbaserad kunskap? Många som på olika sätt konfronteras med begreppet ställer sig den frågan oavsett om vi arbetar inom den patientnära vården där vi ofta fattar viktiga beslut grundade på tidigare erfarenheter eller om vi arbetar inom utbildning, personal-administration och ledarskap. Krav på att få tillgodoräkna sig tidigare erfarenheter blir dessutom allt vanligare också vid antagningar till utbildningar.”

Skickade ett mejl till Göteborgs universitet angående en masterutbildning evidensbasering och jag läste, som en av många punkter: Hur hanterar man brist på kunskap?
—-
Hej,

jag undrar om tillgängligheten i Er utbildning endast gäller fysiska problem? Vi är en stor grupp, ca 6,5%, som inte har stora möjligheter att röra oss i samhället på grund av all doftsättning på människor och bland affärer/gallerior, bibliotek, badanläggningar, samlingssalar, offentliga toaletter, kyrkor. Ja, helt enkelt där människor befinner sig eller har befunnit sig (kontamination av kemiska lukter).
Vi är en grupp som har SHR =Sensorisk hyperreaktivitet (doft- och kemikalieöverkänslighet), MCS=Multiple Chemical Sensitivity, Kemisk Intolerans. Läs gärna mer på Eva Millqvists hemsida, Tilia.
—-
Svarsmejl till mig:
Jag behöver nog talas vid för att förstå vad din fråga om ”tillgänglighet i utbildningen” innebär.
Har du ett telefonnummer så kan jag ringa dig? Eller så är du välkommen att ringa mig.

Pratade senare med denna lektor på Göteborgs universitet angående att kunna studera där och frågade hur de gör om någon är funktionshindrad?
– Du menar rörelsehindrad?(lektorn)
– Ja, och synskadad?
– Dem hjälper vi så att det ska gå bra att studera. (lektorn)
– Men om någon som har stora problem med hur människor är doftsatta?
– Hur menar du då?(lektorn)
– Jo, vi är många som inte klarar av doftsättning hos människor och i byggnader.
– Då använder vi inte sådana produkter under den dagen! Märk väl: DEN DAGEN.(lektorn)
– Alla de andra dagarna då – tror du att all parfymering försvinner dagen innan och dagen efter att ha varit på plats bland lärare och elever?
– Skall man inte studera varje dag?
– Nu satte du mig på plats och jag kan inte svara mer.(lektorn)
– Nä, där ser du, alla kan vi inte ta in kunskap fastän den slängs på er. Tack och goodbye!

Att studera kan vara väldigt riskabelt då kunskap om våra problem är så svåra och fastän man än förklarar så klarar de inte att förstå, alls!