Rena vatten – hjälp barnen!

Rena vatten och rädda barns liv

 


UNICEF ser till att barn som Shahd Saleh, tre år, kan dricka rent vatten. Shahd bor i ett flyktingläger i Erbil, Kurdistan.
Varje dag dör 1 000 barn av smutsigt vatten, brist på sanitet och dålig kunskap om hygien. Men det finns sätt att ändra på det. Köp vattenreningstabletter så är du med och räddar barns liv.

Ge 100 kr


SMS Skicka UNICEF till 72 900 och ge 100 kr PlusGiro 90 20 01-7 Bankgiro 902-0017