Information om Sensorisk HyperReaktivitet (SHR)

Dofter och överkänslighet

Hur vanliga är besvär av dofter?
I en stor undersökning bland vuxna svenskar rapporterade 16 % av kvinnorna och 7 % av männen att de får besvär av dofter. En kartläggning bland barn visade att 26 % av 12-åringar med astma och 10 % av dem med allergisk snuva uppgav besvär. Forskning visar att 6 %, alltså 500.000 av den vuxna befolkningen har Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) och besväras av dofter. Antalet personer som får besvär av dofter ökar. Personer med astma och allergibesvär reagerar också på dofter.

SHR (Sensorisk hyperreaktivitet)
SHR innebär att man inte tål dofter eller kemiska ämnen. Ofta gäller det parfym, parfymerade produkter och kemikalier som finns i vår omgivning, t ex hygienartiklar, tvätt-/sköljmedel och rengöringsmedel.
Symtomen vid SHR påminner om astma, men orsakerna till reaktionen är inte desamma. Astmamediciner hjälper därför inte.
Det är inte lukten i sig som framkallar besvär, utan den retning av nervtrådar i luftvägarnas slemhinnor som ett doftande ämne eller kemikalie framkallar genom det så kallade kemiska sinnet.

För personer med SHR är det ofta viktigt med en korrekt diagnos som visar att man har en överretbarhet i slemhinnorna och inte en allergi med reaktion i immunförsvaret. Annars kan man få felaktig medicinering. Ett sätt att diagnosticera SHR är ett inandningstest med capsaicin.

Idag finns inte någon medicinering eller behandling för personer med SHR. Istället blir man helt hänvisad till att undvika det man inte tål.

Vilka symptom får man och vad kan utlösa dem?

Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Vad man inte tål kan vara olika från person till person.

Vanliga symptom är: Vanligt att reagera på:
 • Hosta, heshet, slembildning
 • Parfym
 • Värk i näsa och bihålor
 • Parfymerade produkter för hygien
 • Nästäppa och snuva
 • Parfymerat tvätt-/sköljmedel
 • Huvudvärk
 • Parfymerade rengöringsmedel
 • Yrsel
 • Rök från tobak, vedeldning och ljus
 • Smärta, värk, tryck i bröstet
 • Trycksvärta
 • Tungt att andas
 • Nymålade ytor
 • Ögonirritation
 • Nya möbler, textilier och läder
 • Svettningar
 • Nya elektroniska apparater
 • Trötthet
 • Bilavgaser
 • Koncentrationssvårigheter
 • Tjära och oljeprodukter
 • Mjukplast och gummi
 • Blommor
 • Matdofter som vitlök, citrusfrukter och starka kryddor

Att leva med Sensorisk Hyperreaktivitet (SHR)

Det är viktigt att omgivningen förstår att man måste ta hänsyn till den som har SHR. Familj, vänner och arbetskamrater kanske måste vara helt oparfymerade. För den med SHR kan även en svag kvardröjande doft i kläder, hår eller på huden framkalla besvär.

Det finns ett stort utbud av bra oparfymerade produkter för hygien, hårvård/styling, hudvård, kosmetika, klädvård och allmän rengöring, hos detaljhandeln och på apoteken.

Vad kan samhället och den enskilde göra för att underlätta?

Den som inte har besvär av doftöverkänslighet måste respektera problemen och undvika parfymerade produkter när man vet att någon får besvär av dem.

Parfym är något av det mest ”smittsamma” som finns. Att kläderna luktar rök när man varit i en rökfylld lokal, vet alla. Samma sak är det med parfym. Människor som är starkt parfymerade smittar av sig, även utan närkontakt.

I luften i den gemensamma tvättstugan i ett bostadshus finns oftast parfymer som fastnar på kläder och i håret. Det är därför viktigt att tänka på vem man träffat under dagen och vilka lokaler man vistats i, för att undvika att orsaka besvär om man har en person med SHR i familjen eller vänkretsen.

I sjukvården är det över huvud taget inte lämpligt att använda parfymerade produkter. Inom Västra Götalandsregionen har man beslutat att förbjuda all doft inom vården. All rengöring ska ske med oparfymerade produkter. All personal förbjuds använda parfymerade produkter och alla vårdtagare och besökare ska rekommenderas att inte använda parfymerade produkter vid besök på mottagningar och vårdavdelningar.

Den norska tidningen Aftenposten har sedan några år infört totalt doftförbud på sin redaktion i Oslo.
För 10 år sedan var rökning allmänt förekommande i offentliga lokaler, något som är otänkbart idag. Kanske har man om 10 år en liknande inställning till alla doftande produkter?

MCS (Multiple Chemical Sensitivity)

MCS är ett begrepp som tillkom i USA i slutet av 1980-talet. Begreppet MCS används också i Norge, Danmark och många andra länder. I Sverige har uttrycket börjat användas på senare år. Med MCS avses ökad känslighet för små halter av kemiska luftburna ämnen som kan ge symptom från flera olika organ, främst centrala nervsystemet samt ögon och luftvägar.
Vem drabbas och varför
Vad det är som gör att människor utvecklar SHR eller MCS vet man inte. Forskning pågår. När det gäller MCS är det vanligt att den drabbade har bott i mögelskadat hus eller arbetat inom kemisk industri.

Med tillstånd från Birgitta Johannesson

För mer information:
Astma- och Allergiförbundet
www.tilia.se
www.doftfri.se
www.mcs-sweden.se