Föreläsning i Karlskrona

Nu var det tag sedan jag hade lusten att skriva här på min hemsida. Orken tar ut sin rätt men nu fick jag veta att vår grundare av Nätverket för doft- och kemikalieöverkänsliga, Solveig Enberg, styrelseledamot i Astma- och Allergiförbundet har föreläst om miljörelaterad ohälsa bl a parfymerade produkter i skola och arbetslivet. Arrangörer var Miljökontoret och Allergikommitten.

En sådan föreläsning borde varje kommun inbjuda till då alltför många, unga som äldre, lider i det tysta och aldrig får gehör för hur fruktansvärt livet blivit såväl i skola som i arbetslivet. Om många elever klagar, ja just klagar, på hur dåligt de mår för att så många struntar i att undvika parfymerade produkter, så kan det bli än värre för dem och de blir mobbade och får dåliga resultat i skolarbetet då de inte orkar arbeta i denna skolmiljö. En elev kan inte bara sluta eller flytta till en annan skola då det är skolplikt. Kanske inte finns någon annan skola i dess närhet och det kan bli likadant där. Skolpersonal kan ju sluta och höra sig för hur det är på annan skola. Allergironden