Intervju med Solveig Enberg

En intervju med Solveig Enberg, styrelseledamot i Astma- och Allergiförbundet,