Produkter

Nu måste vi vara på vår vakt …

Att man doftsätter en miljö kan fylla många syften. Det kan vara en obehaglig doft som döljs bakom ”dofta-gott-block” t.ex. på en toalett. Det kan också vara en affär som vill skapa en känsla hos kunden som gör att den stannar länge.
Men det inte är förenligt med Miljöbalkens försiktighetsprincip att doftsätta ett köpcentrum. Speciellt som dofterna enligt säkerhets-databladen både kan ge allergiska- och/eller överkänslighetsbesvär samt är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Det är fullt rimligt att ställa krav på en fastighetsägare eller verksamhetsutövare att inte doftsätta ett helt köpcentrum. Det innebär inga merkostnader att inte doftsätta och fastighetsägaren/verksamhetsutövaren är inte ekonomiskt beroende av doftsättningen. Mer än en halv miljon av Sveriges befolkning (9,4 milj. 2010) lider av s.k. doftöverkänslighet och får svåra besvär av bl a dofter. Alla dessa människor är potentiella kunder vars chanser att besöka köpcentret utan att bli sjuka går förlorade i och med doftsättningen.

Det är ofta en blandning av flera olika dofter som ger svårast besvär. Det finns därför ingen anledning att tillsätta ytterligare en doft i köpcentret och riskera att få ”bägaren att rinna över”. En doftöverkänslig person kan undvika de butiker och delar av lokalerna som doftar, men när hela köpcentret doftsätts blir det dock omöjligt att besöka köpcentret. Det ska även poängteras att det inte finns några mediciner för att dämpa symptomen vid en reaktion, som ofta yttrar sig i andningssvårigheter, huvudvärk, yrsel och tryck över bröstet. Symptomen håller dessutom ofta i flera dagar och kan till och med leda till sjukfrånvaro.
Att inte göra offentliga miljöer tillgängliga för alla strider dessutom mot FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken Sverige antagit. Det strider även mot diskrimineringslagstiftningen. Läs här om att Nacka Forum förbjuds att doftsätta.

Var någonstans doftsätts det förutom i köpcentra? Jo, i och utanför hotell, parkeringshus, bilar, träningscentra/gym och jag vet inte vad deras fantasier kan hitta på??? Hur kan ser dessa doftsättningsapparater ut?
doftsättningsapparatdoftsättningsapparat_4doftsättningsapparat_3
Doftsättning av butiker har inga gränser. Man kan installera genom HVAC-systemet eller i väggen, integrerat med designlösningarna eller gömt bakom en vägg/rulltrappa… Läs och begrunda här.

Läs om Nose och deras utveckling av metoder och lösningar för användande av dofter i offentliga miljöer. Här finns inget som hindrar deras fantasier. Bevare mig väl!!! Jag har sökt EU angående användande av dofter i offentliga miljöer och hoppas snart få information. Jag har även skickat ett mejl till nose.se, för på deras hemsida står att läsa:OBS! En ny lag ställer större krav på leverantörer av doftlösningar fr offentliga miljöer i EU. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller i framtiden. Vilket jag har gjort och förväntar mig ett svar från dem. Kanske att fler också kan mejla, så blir det större genomslagskraft?

Jag skrev om doftsättning i oktober 2008, läs här.

Artiklar
Fria tankar
Produkter

Kommentarer (8)

Permalink

Vad innehåller tvättmedlet?

Det finns olika sorters tvättmedel –
– pulvertvättmedel
– lågtemperaturtvättmedel
– tvättabletter
– flytande tvättmedel
– tvättgel

Ett tvättmedel har en mängd olika uppgifter. Det ska fungera i såväl hårt som mjukt vatten och det ska lösa fläckar av t.ex. matrester, hudfett, blod och frukt. Löst smuts ska heller inte falla tillbaka på textilierna under tiden man tvättar. Dessutom är det viktigt att de tvättade textilierna känns behagliga och fräscha efter torkning. Utöver ovan nämnda saker är det önskvärt att tvättmedlet inte orsakar allergi samt har så låg miljöbelastning som möjligt.

Vad är det för ingredienser i tvättmedel och vad har de för uppgift?

Ytaktiva ämnen; Tvål och syntetiska tensider. Dessa består av en fettvänlig och en vattenvänlig del.  De huvudsakliga uppgifterna för dessa ämnen är att sänka vattnets ytspänning, lösgöra smuts, förhindra återsmutsning samt lösa fett.

Komplexbildare/vattenavhärdare – T.ex.  citrater, glukonater, polyakrylater, NTA, EDTA, zeoliter och soda. Främsta uppgiften är att binda kalcium- och magnesiumjoner i tvättvattnet, dvs. göra hårt vatten mjukare. De medverkar i viss utsträckning till att förhindra återsmutsning och effektiviserar tensidernas arbete. Fosfater är det traditionella valet men från och med 2008 är dessa förbjudna i tvättmedel. Detta eftersom användandet av fosfater i stor utsträckning bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustnära vatten om de inte tas om hand av reningsverk. De vanligaste ersättarna är zeoliter och citrater och det kommer även nya nedbrytbara komplexbildare som utvecklats av ledande tillverkare. Forskning har dock visat att användandet av zeoliter kan leda till ökad mängd damm i hemmet. Dessa dammpartiklar är dessutom så små att det kan bli hälsorisker om man andas in dessa, då så små partiklar når långt ner i lungorna.

Alkali – T.ex. natriummetasilikat, natriumdisilikat, natriumkarbonat (soda), kaliumhydroxid och natriumhydroxid. Alkaliernas uppgift är att höja pH i tvättvattnet för att lösa smuts och förtvåla fettsyror som ingår i smutsen. Alkalierna har en viktig korrosionsskyddande effekt på metalldelar i tvättmaskinen.

Blek/desinfektionsmedel – det vanligaste blekmedlet är natriumperkarbonat i tvättpulver. Den har som uppgift att avlägsna fläckar i vilka färgämnet är lättoxiderat, t.ex. kaffe-, te- och fruktfläckar. Natriumperkarbonat bleker från 60°C. Genom att tillsätta blekmedels-aktivatorer (TAED=Tetra Acetyl Etylen Diamin) kan temperaturen för blekeffekten sänkas till 40°C. TAED reagerar med blekmedlet och bildar perättiksyra som är än mer aktivt än väteperoxid. Tidigare användes ofta även perborater men som grund av dess reproduktionstoxiska egenskaper är dessa borta.

Olika tillsatser
:
Enzymer är proteiner som finns i all levande materia. Proteiner, fetter och stärkelse är vanligt förekommande i fläckar på våra kläder. Enzymerna hjälper till att bryta ned dessa fläckar på samma sätt som de bryter ner födoämnen i magsäcken. När ämnena har brutits ned är det mycket enklare för tensiderna att verka för att lösa upp fläckarna.
Enzymer är en nyckeltillsats i dagens tvättmedel. Enzymer behöver en relativt lång verkningstid under tvättprocessen. De delas in i olika grupper:

Proteaser (spjälkar proteiner) är viktigast eftersom de flesta fläckar innehåller proteiner, t.ex. blod, mjölk, choklad, ägg, gräs och tomat.
Amylaser (spjälkar stärkelse och kolhydrater). Amylaser bryter ned stärkelserika fläckar från av potatis, pasta, chokladpudding m.m.

Lipaser (spjälkar fett) löser fettfläckar. Lipas bryter ned fläckar från t.ex. smör, läppstift och majonnäs

Cellulaser (spjälkar cellulosa) motverkar noppbildning, dvs. anhopning av lösa fibrer, på textilier av bomull och linne.

CMC, karboxymetylcellulosa, fungerar som smutsbärare i tvättlösningen. Den hjälper helt enkelt till att den lösta smutsen sköljs bort med tvättvattnet.

PVP, polyvinylpyrrolidon, har liksom CMC en skyddande effekt och tillsätts i tvättmedlet för att förhindra avfärgning av textilierna.

Optiska vitmedel tillsätts ibland i tvättmedlet för att tvätten ska se renare ut. Det gör att ögat uppfattar tvätten som vitare än vad den egentligen är samt att textiliernas färger kan tyckas klarare. De tillåts inte i miljömärkta produkter.

LAS, linjära alkylbensensulfonater, är så kallade anjoniska tensider. LAS är den första syntetiska tensiden som har framställts ur olja och den har mycket bra tvättegenskaper. Men i vissa sammanhang och vid otillräcklig nedbrytning kan den vara giftig för vatten-levande organismer, t.ex. fisk, alger och kräftdjur. Detta gör att LAS inte godkänns i miljömärkta tvättmedel (varken för Bra Miljöval eller Svanen) och de är därför sällsynta i svensk-tillverkade tvättmedel. Däremot förekommer de ofta i importerade tvättmedel och detta kan innebära risker för miljön.

Parfym tillsätts enbart i kosmetiskt syfte, dvs. för att ge produkterna väldoft. På senare år har krav ställts på de parfymer som används för att de ska innehålla mindre allergena ämnen. Detta utgör en stor risk för alla oss som blir sjuka av parfymdofterna, så

ANVÄND ENDAST OPARFYMERAT!

Läs gärna ett tidigare inlägg här på Doftfri.se.

Vill du få mer information finns detta hos Naturskyddsföreningen.Tvätta miljövänligt! Det räcker med ganska små medel för att göra en stor insats för miljön. Här är några exempel:

  • Tvätta inte i onödan
  • Fyll tvättmaskinen
  • Använd miljömärkt tvättmedel
  • Dosera rätt
  • Lufttorka gärna tvätten

Artiklar
Fria tankar
Produkter

Kommentarer (0)

Permalink

I god tro

RussinI alla år har mina barn och även mina barnbarn fått en liten ask russin, i tron att dessa var mindre skadliga än annat godis, såsom karameller, smågodis och allt vad som finns i sk påsar för lördagsgodis. Barnen har gått lite runt omkring mig och undrat om jag inte hade något ”gottit” i skåpet till dem och visst, det hade jag för det mesta. Visst, frukt och bär har jag alltid här ändå.
Förstår inte varför jag inte tänkt lite längre än näsan räcker, för jag har ju sett på tv hur de besprutar druvodlingar och att då inte gifter skulle finnas kvar i druvor/russin är för mig så ologiskt tänkt. Tänkte jag överhuvudtaget? Nej, det gjorde jag inte. När jag nu fick läsa om att det finns höga halter av mögelgiftet ochratoxin A i russinen, så känns det inget bra.

Vill du läsa artikeln, så kan du bara klicka här på Testfakta.se och om du vill läsa frågor och svar från Livsmedelsverket.

Artiklar
Fria tankar
Produkter

Kommentarer (3)

Permalink

Städ & Underhåll

såpa_tvålmakarenUsch, nu börjar jag bli osäker. Helt vanlig gammaldags såpa utan parfymering eller andra tillsatser? Efter 1994 började Grumme parfymera sin såpa, och då var det kört. Hade ju inte sett någon annan än denna i butiker, så då fick jag sluta använda såpan. Många tror ju att bara för att en produkt inte innehåller parfymer så är den okej men så kan där finnas annan dofttillsättning, naturlig säger dem, men det spelar ingen roll för mig huruvida en produkt är naturlig eller inte. Tål jag såpdoften? Det finns såpa gjord av linolja, av rapsolja och tallolja. Vilken av dessa doftar minst? Anledningen är att saker som jag tidigare har klarat av utan problem blir nu mer och mer problematiska för mig, vilket känns väldigt frustrerande minst sagt.

Jag har ju sökt efter oparfymerad såpa, jo den måste också vara doftfri och fick tips om Ölands Byggnadsvård. Fick även tips till Hälsingesåpa och jag hittade Tvålmakaren på nätet. Kolla in vilka bra tips det finns att tillgå här hos Tvålmakaren, om man kan använda såpa! Hur veta vad jag tål?  Jo, kanske att jag ska skicka efter en liten mängd, om det är möjligt, och be maken göra lite rent utanför huset/borgen och klarar såpan provet, så är det fritt fram för städning hemma hos mig. Kanske även flera familjemedlemmar vill medverka till att använda denna såpa också då.

Fria tankar
Produkter

Kommentarer (4)

Permalink

Kommer på SVT

Dokumentärfilmen Underkastelsen av Stefan Jarl visas på Sveriges Television, Kanal 1 tisdag 12 april kl. 22.00. Av rättighetsskäl visas filmen inte i SVT Play.

Larmrapporterna om gifter i vår närmiljö har hamnat i skuggan av klimatförändringarna. Dokumentärfilmaren Stefan Jarl vill visa att kemikalieindustrin är mer välmående än någonsin – sedan andra världskriget har produktionen stigit från 1 miljon till 500 miljoner ton kemikalier per år, ämnen som långsamt ackumuleras i våra kroppar. Denna dokumentärfilm är väl värd att ses.

Kemikaliefrågan är en av de svåraste miljöfrågorna eftersom det finns så mycket kemikalier. Många gånger har jag skrivit om vad kemikalierna gör med oss och vad våra barn och barnbarn kan drabbas av. Att bli sjuk i Doft- och Kemikalieöverkänslighet, Sensorisk Hyperreaktivitet (SHR) eller Multiple Chemical Sensitivity (MCS)=Mångartad kemisk överkänslighet, är ingen lätt sjukdom, det blir ett utanförskap som ingen i världen önskar sig.

Familjen måste stå ut och vara där, när ingen annan förstår hur dålig man blir av att utsättas för kemikalier. Förhoppningsvis försvinner inte vännerna, men man kan aldrig vara för säker, för det går inte att mötas på lika villkor, då jag blir sjuk av vad du doftar. Men lyssnar Du och fortfarande vill vara min vän, försök då att i möjligaste mån höra med mig vad Du kan göra för att jag ska må bra. Det är i detta läge man skiljer riktiga vänner från andra så kallade vänner. Skilja agnarna från vetet, som ett ordspråk säger.

Har du ingen chans att se filmen kan du alltid köpa den på DVD.  Kolla in och jämför priser hos Pricerunner.

Fria tankar
Produkter

Kommentarer (1)

Permalink