Om Doftfri.se

Denna webbplats är menad att ge mig, Ingvor, en kanal för att nå ut till de som lider av osynliga handikapp som begränsar deras liv, och för att sprida kunskap till de som är förskonade från detta. Jag hoppas att genom att dela med mig av mina upplevelser och mina åsikter kunna lyfta fram frågor som är viktiga för att jag skall klara av de måsten som hör livet till, och att höja medvetandet hos mina medmänniskor som är lyckligt lottade att slippa leva med min sjukdom.

Varför doftfri.se, och inte exempelvis överkänslig.se?

Ja, åäö är ju fortfarande knepigt vad gäller domännamn på Internet, men det finns ett djupare skäl. Doftfri har en positiv värdeladdning, emedan överkänslig, eller liknande uttryck, har en negativ värdeladdning. Genom aktiva, positiva val är jag övertygad om att man kan förändra sin egen situation till det bättre, och med en positiv grundsyn tror jag att man mår bättre som människa.

Länkar