FEV1

FEV1, eller ibland FEV1.0, står för Forced Expiratory Volume eller på svenska Forcerad Expiratorisk Volym under den första sekunden. Ett mätvärde vid spirometri.

Mätvärdet representerar volymen på den mängd luft man maximalt kan andas ut under en sekund efter full inandning.