Histamin

Histamin ingår i kroppens immunförsvar och agerar där som en mediator. Allergier och allergiska besvär orsakas av kroppens eget histamin, som kroppen släpper ut som svar på att immunförsvaret reagerat på ett främmande ämne som av immunförsvaret betraktas som ovälkommet, ett allergen. Kroppen producerar antikroppar, immunoglobulin E, IgE, mot just detta allergen. Antikropparna förflyttar sig till så kallade mastceller, som det finns speciellt mycket av i näsan, ögonen, lungorna och i mag- och tarmtrakten. Antikropparna fäster vid ytan av mastcellerna och inväntar sitt allergen.

Nästa gång det främmande ämnet kommer in i kroppen fångas det upp av antikropparna och en mängd substanser frigörs från mastcellerna, bland annat histamin. Substanserna utlöser en allergisk reaktion, som svullnad av vävnader, nysningar, hosta och andra reaktioner.

Vid misstanke om astma kan läkaren låta utföra ett inandningstest med histamin, vilket irriterar luftrören så att de dras samman. Sedan mäter man hur lungfunktionen förändras när man andas in mer histamin. Alla patienter reagerar på inandning av histamin, men patienter med astma reagerar kraftigare än andra.