Multiple Chemical Sensitivity

Multiple Chemical Sensitivity, MCS, eller mångartad kemisk överkänslighet på svenska. En kronisk kemisk intolerans med fysiska symptom efter utsättning av dofter i vardagen.

Läs mer om Multiple Chemical Sensitivity i Wikipedia (observera att texten är på engelska).