Metakolin

Används vid provokationstest som utförs för att se om luftrören har ökad känslighet. Hos känsliga personer drar sig luftrören samman efter att metakolin har inandats. Före och efter inandningsprovet görs en enkel spirometri.

Patienten får inhalera lösning med stigande koncentration metakolinklorid. FEV1 mäts efter varje dos, och med stetoskop lyssnar (auskultation) läkaren efter pip (ronki) i luftrören. Om FEV1 sjunker med mer än 20% av värdet före inhalation avbryts testet. Metakolintestet räknas då som positivt. Undersökningen avslutas med inhalation av bronkdilaterare (luftvägsvidgande läkemedel).