Sensorisk Hyperreaktivitet

Sensorisk Hyperreaktivitet (SHR) eller Sensory Hyperreactivity är en diagnos för patienter med astmaliknande symptom, men där astma har uteslutits efter bland annat negativt metakolintest. Symptomen kan utlösas av parfymdoft, blomdofter, tobak- och skorstensrök, avgaser från bensin- och dieselmotorer och andra markant doftande ämnen. Ämnena behöver bara vara av liten, liten mängd. Även kyla och ansträngning kan utlösa andningsproblemen.
Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna innebär att man reagerar med starka astmaliknande andningsbesvär, dvs andnöd, hosta, heshet, tryck över bröstet, slembildning med mera.

Diagnostiska kriterier för sensorisk hyperreaktivitet: